Празничен концерт по случай 24 май 2018

Зарад вази можем днес, свети Кириле, Методий, да живеем с гордост, с чест между другите народи. Дорде трае наш език, боговдъхновени братя, ваший подвиг свят, велик ще се слави на земята. Дорде българин един още на света живее, като благодарен син с възторг хвалби ще пее.