Асоциацията

Асоциация „Духът на България“ е неправителствена организация с идеална цел, която е създадена да подпомага и развива интеграцията на българите в провинция Аликанте и да популяризира българската култура в областта. Асоциацията е официално вписана в регистъра на град Аликанте през 2014г. със следните основни цели и дейности:

–Да представя историята и културата на България като организира изложби, срещи, семинари

–Да популяризира езика, традициите и фолклора

–Да работи за развитието на интеркултурните отношения

–Да рекламира България като атрактивна туристическа дестинация

–Да подпомага интеграцията на българите в провинция Аликанте

–Да развива социално-образователна и трудово-правна дейност

–Да организира курсове и консултации за възрастни и деца